Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing (OV) is een jaarlijkse gewestbelasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden…). Deze belasting is gelijk aan een percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen. De hoogte van de belasting verschilt naargelang de ligging van het onroerend goed.

BF PRI Teaser Image

Tutorial - Onroerende voorheffing

Ontdek hoe u uw onroerende voorheffing beheert op MyTax.

Wie moet de belasting betalen?

De onroerende voorheffing moet betaald worden door de eigenaar of de houder van een zakelijk recht die op 1 januari van het aanslagjaar het grootste aandeel heeft van het onroerend goed .

BF PRI Who Pays Image

Hoe berekenen we de onroerende voorheffing?

We berekenen de onroerende voorheffing op basis van het kadastraal inkomen op 1 januari van het aanslagjaar. Alle onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen in aanmerking voor de belasting. De betaling gebeurt jaarlijks.

Het gewestelijk tarief voor alle onroerende goederen bedraagt 1,25% van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Er bestaan wel verminderde tarieven voor onder meer gebouwen verhuurd via sociale verhuurkantoren en voor sociale woningen.

BF PRI How Is It Calculated Image

Welke verminderingen zijn er voorzien?

Er zijn verminderingen voor bescheiden woningen, voor huishoudens met ten minste twee kinderen (die recht geven op kinderbijslag), voor personen met een handicap en voor beschermde gebouwen.

BF PRI Exceptions Image