Ga naar inhoud Ga naar navigatie
M2 logo

Nieuwe aanvraag

Belasting op niet-residentiële oppervlakten

Kies het type aanvraag dat u wilt indienen

M2 Key Owner logo

Mijn gebouwen

U kan gedurende het hele jaar aanvragen tot wijziging indienen betreffende uw gebouw. Voor de berekening van de belasting wordt wel enkel rekening gehouden met de situatie op 1 januari van het aanslagjaar.

Nieuw gebouw toevoegen

Als u vóór 31 oktober van het aanslagjaar geen aangifteformulier hebt ontvangen, dan moet u uw nieuw gebouw aangeven vóór 31 december.

Eigenaar veranderen

Hebt u een gebouw verkocht en bent u niet langer de eigenaar?

Vrijstelling aanvragen

Er bestaat een vrijstelling van de belasting op niet-residentiële oppervlakten voor gebouwen die dienen voor erediensten, culturele of sportactiviteiten, activiteiten van maatschappelijke hulpverlening en gezondheidszorg, onderwijsinstellingen, collectieve huisvesting of kinderopvang en gebouwen waar regelmatig plenaire vergaderingen plaatsvinden.
M2 Sign Paper logo

Betalingsregeling

Gespreide betaling of uitstel van betaling

U kan een gespreide betaling of een uitstel van betaling aanvragen. Opgelet: u dient de aanvraag voor een betalingsregeling in te dienen vóór de uiterste betaaldatum.
M2 question logo

Andere aanvragen

Als u niet gevonden hebt wat u zocht, bekijk dan onze algemene info.

Algemene info

Niet gevonden wat u zocht? U vindt alle info door hier te klikken.

Bezwaar tegen een aanslagbiljet

Volgens u zijn onze gegevens niet juist en u wilt ze laten aanpassen.

Opmerkingen over een ambtshalve heffing of rechtzetting

Zijn volgens u de gegevens op de kennisgeving van ambtshalve heffing of rechtzetting niet juist? U kunt uw opmerkingen schriftelijk overmaken binnen 31 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving.