Ga naar inhoud Ga naar navigatie
ETDE tax product

Nieuwe aanvraag

Belasting op inrichtingen waarvoor een milieuvergunning van klasse 1 of 2 nodig is

Kies het type aanvraag dat u wilt indienen

ETDE Key Owner logo

Mijn milieuvergunningen van klasse 1 of 2

Voor alle aanvragen tot wijziging betreffende uw vergunning. U kan gedurende het hele jaar aanvragen tot wijziging indienen. Voor de berekening van de belasting wordt wel enkel rekening gehouden met de situatie op 1 januari van het jaar.
ETDE Sign Paper logo

Betalingsregeling

ETDE question logo

Andere aanvragen

Als u niet gevonden heeft wat u zocht, bekijk dan onze algemene info.

Algemene info

Niet gevonden wat u zocht? U vindt alle info door hier te klikken.

Bezwaar tegen een aanslagbiljet

Volgens u zijn onze gegevens niet juist en u wilt ze laten aanpassen.

Opmerkingen over een ambtshalve heffing of een rechtzetting

Zijn volgens u de gegevens op de kennisgeving van ambtshalve heffing of rechtzetting niet juist? U kunt uw opmerkingen schriftelijk overmaken binnen 31 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving.